ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ


Το ιατρικό Κέντρο του Δρ Zobin είναι καταχωρήμενο στο επιμελητήριο της Μόσχας και έχει άδεια για παρωχή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε ενήλικες στον τομέα της τοξικομανίας και της Ψυχική Υγείας.
Τομείς πρακτικής θεραπείας:
  • θεραπεία ψυχικής εξάρτησης από ναρκωτικά
  • θεραπεία ψυχικής εξάρτησης από αλκοόλ.
Το ιατρικό Κέντρο εφαρμόζει κατά κύριο λόγο δικές του μεθόδους στον τομέα της διόρθωσης της ψυχικής κατάστασης ατόμων που είναι εξαρτημένα από ναρκωτικά και αλκοόλ, κάνοντας τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και συμβουλεύουντας τους ενδιαφερομένους στις εικαζόμενες δραστηριότητες.
     Moscow, (495) 787-9507, 598-7518    |||     e-mail: dr-zobin@mail.ru    |||     Internet: http://www.zobin.ru
    Copyrights are protected.
    © 1997-2017,
    Doctor Zobin's Medical Centre